Geachte bezoeker,

Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe gaat Nippon Electric.eu om met uw privacy?

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de betaling af te handelen en een factuur op te kunnen maken. Ook om de bestelde materialen te leveren gebruiken wij uw gegevens. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: uw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, betalingsgegevens en afleveradres
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in het privacy beleid.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Nippon Electric bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht die de overheid van ons vraagt.

Wie zijn wij?

Nippon Electric Industries (Euro) B.V. gevestigd aan Papaland 18, 4206CL Gorinchem.
KvK-nummer 30198409, ING bank:NL42 INGB 0008 2770 50 is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

Onze contactgegevens
Wij zijn te bereiken via:
Telefoon: +31(0)183-616633
E-mail: info@nippon-electric.eu

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of Nippon Electric klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals u nippon-electric.eu bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Nippon Electric.eu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam.
 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Postcode.
 • Plaatsnaam.
 • E-mailadres.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Nippon Electric.eu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Mogelijkheid om een account aan te maken
– Goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Verkoopovereenkomsten op te kunnen stellen
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nippon Electric.eu verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Nippon Electric.eu, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan Nippon Electric.eu gerelateerde domeinen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Nippon Electric.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze partners. Deze zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer uw onze website bezoekt en/of bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice of via onze erkende installateur die namens u de bestelling plaats.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling.

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens bewaard en gearchiveerd, totdat u opdracht geeft tot vernietiging of verwijdering. Wilt u dat de gegevens niet langer bewaard worden dan dient u contact met ons op te nemen per mail: info@nippon-electric.eu.

Erkende Installateurs inlog:

Hier worden de gegevens van de erkende installateur opgeslagen zoals naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, Ook de bestelgeschiedenis en eventueel het bezorg adres van de klant. Wij bewaren de gegevens zolang uw actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment in uw account uw persoons-/bedrijfsgegevens gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. De informatie wordt intern en met partners gedeeld die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten:

 • Onze ICT- en betaaldienstverleners
 • Administratieve dienstverleners
 • Partijen die de hosting en email verzorgen
 • Leveranciers van communicatiesoftware
 • Erkende Installateurs

Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij met onze eigen bezorgers van Nippon Electric.eu. Onze bezorgers krijgen van ons uw naam en bezorgadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen voor de levering. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakket op het door u gekozen adres af te leveren.
We verkopen uw gegevens niet aan andere of derde partijen.

De overheid

Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Nippon Electric.eu verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU en zoveel mogelijk in Nederland.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft het recht om:

 • Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens (mits wij nog aan de wettelijke bewaarplicht voldoen)
 • Toestemming die u hebt gegeven in te trekken
 • Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik

Wij kunnen u vragen om uw ID, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via mail: info@nippon-electric.eu (particulieren) of in uw account (voor erkende installateurs). Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen vereiste termijn van 30 dagen afhandelen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij uw gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
> Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Datum laatste wijziging: mei 2018

Op onze website gebruiken wij cookies. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de webwinkel van Nippon Electric.eu goed functioneert. Denk hierbij aan:

 • Het geven van een melding bij een niet-afgeronde bestelling zodat je de artikelen in het winkelwagentje niet kwijtraakt; 
 • Opgeslagen browserinstellingen zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
 • Opgeslagen browserinstellingen zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
 • De mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Een gelijkmatige belasting van de website zodat die goed bereikbaar is en optimaal blijft werken;
 • Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.  

Analytische cookies

Wij gebruiken, met behulp van derden, analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de ervaring met onze webwinkel voortdurend optimaliseren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt.
 • Technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), de resolutie van je computerscherm, je taalvoorkeur en welk apparaat je gebruikt.
 • Vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.
 • Wanneer en hoelang je de webwinkel bezoekt of gebruikt.
 • Of je gebruikmaakt van functionaliteiten van de webwinkel. Bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen.
 • Welke pagina’s je bezoekt in onze webwinkel.
 • Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

 Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden wat het aantal bezoekers van onze webwinkel is;
 • Te meten hoelang een bezoek duurt;
 • Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoekt.
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
Translate »